Ekonomski fakultet u Ljubljani učestvovao u projektu „V-KULTUR – Vrednovanje ponude u oblasti kulturnog turizma u Ljubljani“

Studenti Ekonomskog fakulteta prema šemi ŠIPK, zajedno sa studentima Biotehničkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani, učestvovali su u projektu „V-KULTUR – Vrednovanje ponude u oblasti kulturnog turizma u Ljubljani“. Mentori su bili dr Naja Marat i prof. Irena Ograjenšek.

Projekat, koji doprinosi sprovođenju strategije prema dokumentu „Strateške smernice za razvoj kulturnog turizma u Ljubljani za period 2017 – 2020“, izrađen je sa ciljem ocene ponude kulturnog turizma u Ljubljani sa posebnom pažnjom na ponudu za odabrane grupe (mladi, stariji ljudi, mlade porodice), koji iz različitih razloga ne posećuju često kulturne objekte i događaje u Ljubljani.

U sklopu projekta studenti su pripremili preporuke za unapređenje kulturne ponude u Ljubljani i tri brošure za ciljano promovisanje kulturne ponude među mladima, starijim i mladim porodicama. Za sve zainteresovane, učesnici projekta u četvrtak, 17. oktobra 2019. u zgradi Gradske većnice Ljubljane održali su završnu prezentaciju rezultata projekta.

Izvor: efnet.si