Курсеви по англиски јазик

Курсеви по англиски јазик

Курсеви по англиски јазик

За кого?

Годишните курсеви по англиски јазик се наменети за сите оние кои сакаат да го научат англискиот јазик и за оние кои би сакале да студираат на англиски јазик на некои од европските факултети. Со оглед на тоа дека курсевите се изведуваат во Словенија, учесниците на курсот имаат можност да научат и словенечки и подобро да ја запознаат државата и луѓето кои живеат таму, да направат спој на образовнието и патувањата. Курсевите се акредитирани од страна на Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија.

Каде?

Во Цеље
В Любляне

Кога?

12 месеци 16.11.20 — 16.11.21
12 месеци 16.11.20 — 16.11.21

Цена:

12 месеци   2000 €
12 месеци   2500 €

Јазична програма

Програмата на курсевите опфаќа изучување на граматика, фонетика, стекнување на вештини за читање, слушање, пишување и говор. Програмата за изучување на јазикот е распоредена по групи на повеќе нивоа. Пред почетокот на наставата, кандидатите ќе бидат тестирани за да им се одреди нивото на познавање на англискиот јазик. Според резултатите од тестот кандидатите ќе бидат распоредени во групи.
По успешното завршување на курсот ќе можете слободно и самоуверено да ги изнесете своите мисли и ќе добиете можност да го примените своето знаење во различни области и активности. Целта на овој курс е да ве научи течно да го користите англискиот јазик.
На студентите за време на курсот им се нуди можност за престој во студентски дом.

Како да се пријавите?

Исполнете го образецот подолу и ќе ве контактираме веднаш штом ја добиеме пријавата.
Не го одложувајте учењето на јазикот и уште денес пријавете се на еден од јазичните курсеви на 2ТМ.
Датумите на почеток и комплетирање на курсот можат да варираат.

Предности на
нашите курсеви

Предности на нашите курсеви

групи на различни нивоа

учители кои имаат сертификат од словенечкото Министерство за образование

фиксни датуми на почеток на курсот

предавања во мали групи до 12 луѓе

за време на курсот е обезбедено
сместување во студентски дом

Пријавете се на курс

по англиски јазик!


Политика на заштита на личните податоци


Прашање - одговор

Врз основа на едногодишни курсеви се издава долгорочна виза „Д“ за време на целото времетраење на курсот.
Документите треба да се поднесат околу 60 дена пред планирањето патување.

Можете да платите преку банкарски пренос во рок од 5 работни дена од моментот на издавање на фактурата. Не е можно плаќање на рати.

Во случај да бидете одбиени за виза, како и поради било кои други оправдани причини, ви враќаме 80% од уплатениот износ, а 20% задржуваме за административни трошоци.

Доколку не можете да присуствувате на некој час, за тоа морате да го известите предавачот. Во случај да отсуствувате повеќе од 3 дена без оправдани причини и без за тоа да го известите предавачот, тој и раководството на компанијата се должни да ги известат органите на Република Словенија.

Секој учесник ќе добие потврда за завршен курс.

Наши партнери

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х