EPriročnik ABC komuniciranja

Na DOBA Fakulteti, ki jo odlikujeta kar dve mednarodni akreditaciji online študija, so pripravili ePriročnik ABC komuniciranja. Izzivi podjetnic in podjetnikov ob ustanovitvi in zagonu poslovanja novih podjetij – Priročnik za podjetnice in podjetnike začetnike ter bodoče podjetnice in podjetnike.

Priročnik je nastal v okviru aktivnosti Slovenske poslovne točke, ki jih na nacionalni ravni izvaja in koordinira SPRIT Slovenija, javna agencija. Publikacija je financirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je brezplačno dostopna.

Priročnik so pripravili: dr. Marina Letonja s sodelavci: dr. Jordan Berginc, mag. Nataša Pustotnik, Marko Srabotnik, Goran Tomšič, mag. Sonja Zelnik. Priročnik sta recenzirala dr. Blaž Zupan in dr. Rok Stritar.

EPriročnik ABC komuniciranja

Vir: doba.si