Erasmus izmenjave v 2018/19

DOBA Fakulteta je nosilka Erasmus listine, ki omogoča našim študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževanja v tujini.

Študenti lahko odidete na izmenjavo za študij na visokošolsko institucijo, s katero ima DOBA Fakulteta podpisan sporazum. Štipendija za izmenjavo za študij znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi študirate.

Študenti si sami izberejo podjetje, v katerem bi prakso želeli opravljati. Prav tako si izberete državo in čas opravljanja prakse. Na prakso lahko odidete samo v države članice EU ter v Makedonijo, Turčijo, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Štipendija za znaša med 370 in 520 EUR na mesec, odvisno od tega, v kateri državi živite. Dodatek za študente, ki opravljajo prakso, se dodeli v višini 100 EUR/mesec.

Študij ali opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini vam poleg novih strokovnih znanj omogoča:

  1. razvoj in nadgradnjo jezikovnih znanj,
  2. izpolnjevanje osebnih ciljev in socialno povezovanje zunaj meja Slovenije,
  3. razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države,
  4. večjo samozavest,
  5. krepitev medkulturnih kompetenc.

Razpis za študijsko leto in prijavnice najdete na spletni strani in v virtualnem učnem okolju Blackboard, rok za oddajo je 30. 11. 2018. Več informacij o Erasmus mobilnostih lahko dobite pri Erasmus koordinatorici Nini Turčin, ki je dosegljiva na nina.turcin@doba.si.

Vir: fakulteta.doba.si