»Ethical and responsible tourism: managing sustainability in local tourism destinations«: predstavitev znanstvene monografije

V sredo, 11. decembra 2019, ob 15. uri, so na FT UM imeli predstavitev znanstvene monografije »Ethical and responsible tourism: managing sustainability in local tourism destinations« sourednikov izr. prof. dr. Marka Koščaka in prof. Tonyja O’Rourka , ki je izšla pri ugledni založbi Routledge.

Urednik in soavtorji so tako predstavili svoj prispevek v tej zanimivi publikaciji, k je namenjena tako študentom, raziskovalcem, kakor tudi turističnim praktikom, ki operativno in vsakodnevno delujejo v turizmu.

Vir: facebook.com