Europski fakultet prava Novog sveučilišta poziva na gostujuće predavanje “Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda”

U srijedu, 15. siječnja 2020. u 16:00 sati na Europskom fakultetu prava Novog sveučilišta u Ljubljani, u okviru predmeta “Ustavno i međunarodno kazneno pravo”, koji se predaje na diplomskom studiju, predavač je zamjenik ombudsmana za ljudska prava, mr. Miha Horvat. Tema predavanja: “Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.”

Nije potrebna registracija. Ulaz je besplatan.

Izvor: epf.nova-uni.si