Europski fakultet prava Novog sveučilišta poziva na gostujuće predavanje o bračnim ugovorima

U petak, 6. prosinca 2019. godine u 16:00 sati, na Europskom fakultetu prava Novog sveučilišta (Ljubljana, Mestni trg, 23, dvorana Karola Jozefa Vojtile(P3)), u okviru predmeta „Obiteljsko pravo“ održat će se gostujuće predavanje poznate slovenske odvjetnice, jedne od autorica Obiteljskog kodeksa, dr. Nane Veber, na temu bračnih ugovora. Prijava za sudjelovanje otvorena je do četvrtka, 5. prosinca 2019. godine, na adresi: referat@epf.nova-uni.si.

Predavanje će predstaviti mogućnosti supružnicima ili osobama koje žive u građanskom braku da utvrde sadržaj svoje imovine; razmatrat će se inovacije u vezi s poklonima tijekom registracije braka, zahtjevi supružnika koji se odnose na zajedničku imovinu, parnice i naplate kreditora od dugovanja jednog od supružnika.

Detaljnije

Izvori: epf.nova-uni.si, epf.nova-uni.si