EUSALP AG5 na Univerzi v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je 26. in 27. junija 2019 gostila člane makroregionalne strategije za alpsko območje EUSALP, natančneje 5. delovno skupino (AG5), katere članica je tudi predstavnica UM FERI, Darja Kukovič.

AG5 se znotraj alpskega prostora zavzema za oblikovanje strateških iniciativ, ki bi s pomočjo digitalizacije omogočale dostopnost storitev splošnega pomena, predvsem v oddaljenih/ruralnih območjih. Ena pomembnih iniciativ je bil tudi koncept pametnih vasi, na podlagi katerega se je nato rodil projekt »Interreg Alpine Space: Smart Villages«, katerega finančni koordinator je UM z vodjo doc. dr. Muhamedom Turkanovićem.

Prvi dan so imeli člani AG5 na UM FERI sestanek, na katerem so razpravljali o že razvitih in novih iniciativah, hkrati pa so predstavniki UM FERI in predstavnica Službe za prenos tehnologij, dr. Maruška Čuš, to priložnost izkoristili za predstavitev Univerze v Mariboru ter raziskovalnih aktivnosti na fakulteti.

Naslednji dan so v sklopu projekta »Smart Villages« obiskali Pomurje, ki je eno od testnih območij v tem projektu ter velja za primer dobre prakse na področju pametnega kmetijstva s posebnim fokusom na kratkih oskrbovalnih verigah v prehranski industriji, pri čemer veliko vlogo pri prenosu znanj in tehnologij prevzema Digitalno inovacijsko vozlišče (Digital Innovation Hub) – DIH AGRIFOOD, s katerim UM precej dobro sodeluje. Ogledali so si primer organiziranosti oskrbe z lokalno pridelanimi izdelki, tehnološko zelo razvito pridelovanje paradižnikov ter sodobno pridelavo mesa.

Vsi navedeni primeri iz prakse sledijo novim trendom na področju digitalizacije, kar se odraža tako v njihovem poslovnem modelu kot tudi digitalnemu marketingu.

Vir: um.si