EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov v okviru programa Erasmus+

Zveza EUTOPIA, ki jo pod vodstvom Univerze v Ljubljani sestavljajo še Vrijie Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, Univerza Paris-Seine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v Warwicku, želi oblikovati novo generacijo evropskega visokega šolstva.

EUTOPIA združuje več kot 165.000 študentov, 30.000 članov osebja v šestih državah in 90.000 mednarodnih alumnov. Skupno imajo univerze zveze EUTOPIA raziskovalna središča, ki pokrivajo 760 znanstvenih področij.

Zveza že pripravlja skupne podiplomske študijske programe, skupne doktorske štipendijske programe za raziskovalce na začetku poklicne poti, programe študentske izmenjave in programe sodelovanja pri poučevanju.

Prejetih pet milijonov evrov bo dalo zvezi še dodaten zagon. Zveza si bo prizadevala delovati kot mreža evropskih kampusov, ki bo obravnavala globalne sodobne izzive, in sicer s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in osebja ter skupnimi inovacijami.

Vir: uni-lj.si