Evidenca študentskega dela

Študentska organizacija Slovenije vzpostavlja javno in uradno evidenco študentskega dela – EDI, ki omogoča dokazovanje pridobljenih izkušenj v okviru študentskega dela.

Dijaki in študenti bomo lahko na enem mestu pridobili podatke o opravljenem delu, ki bodo na voljo za izpis za verjetnega delodajalca ali izvoz. Podatki bodo na voljo tudi Zavodu RS za zaposlovanje. S tem bo ZRSZ lažje posredoval delo, ustrezno izkušnjam in željam iskalca zaposlitve.

V bazi se bodo zbirali podatki od sredine leta 2019 naprej. Podatki o opravljenem študentskem delu bodo v aplikaciji na voljo 15 let od opravljenega študentskega dela.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: student.si