Evropski dan jezika: polilingvizam – ono što se zahteva od svakog savremenog Evropljanina

Svake godine, počevši od 2001, 26. septembra se obeležava Evropski dan jezika (European Day of languages) sa ciljem podrške jezičkoj raznolikosti Evrope kao sredstva za dostizanje boljeg međukulturnog razumevanja, razvijanja predavanja različitih jezika u svetu i njihovog izučavanja. ovaj praznik je ustanovio Savet Evrope uz podršku Evropske Unije (EU)  za vreme Evropske godine jezika (2001). U okviru obeležavanja Evropskog dana jezika tradicionalno u raznim zemljama održava se niz različitih manifestacija.

U evropskim institutima EU zvanično se danas koristi 24 jezika: engleski, bugarski, mađarki, grčki, danski, irski, španski, italijanski, latvijski, litavski, maltežanski, nemački, holandski, poljski, portugalski, rumunski, slovački, slovenački, finski, francuski, hrvatski, češki, švedski, estonski.  Samo teritorija Evrope obuhvata 225 autohtonih jezika, ali pola njih su ili već izumrli, ili se nalazi na granici nestanka usred postepene asimilacije s obzirom na položaj jezičke manjine (na primer irski i drugi keltski jezici). S druge strane, jezička slika evrope se značajno obogatila od druge polovine 20. veka, kada su se, kao rezultat političke i ekonomske migracije praktično u svim evropskim zemljama, posebno u njihovim prestonicama, mogli čuti jezici mnogih naroda sveta.

U današnje vreme u svetu sve više je ljudi koji slobodno komuniciraju minimum na jednom stranom jeziku. Očuvanje i razvoj jezika, uključujući i one manje, ono je što deklariše zvanična politika EU. Jedan od načina dostizanja tog cilja je i izučavanje više od jednog stranog jezika i učenje jezika i u zrelom dobu života. „Učimo jezike celi život“ deviza je UNESKA, proglašena u 21. veku.

Slovenija je višejezična zemlja, gde pored zvaničnog jezika u nekim regijama možete čuti i italijanski i mađarski jezik. Istorijske okolnosti su dovele do toga da je nemački jezik bio osnovni jezik c entralne Evrope. To je bio jezik trgovine, nauke, književnosti i u Sloveniji: kao osnovni strani jezik predavao se u slovenačkim školama. Danas je u prvom planu engleski, iako nemački ostaje važan strani jezik u Sloveniji.

Na engelskom komunicira poprilična većina Slovenaca, što im otvara mogućnosti samoostvarivanja kako u zemlji, tako i van nje. Ta tendencija se širi i na strane studente: radi uspešnog studiranja u Sloveniji i dalje karijere na teritoriji EU, poznavanje slovenačkog i engleskog je obavezno. Ako poznavanje ovih jezika još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, postoje uslovi za ispravljanje situacije: prvo, savladavanju jezika pomaže multinacionalna sredina na slovenačkim fakultetima, drugo, postoji širok spektar kurseva za studente. Među njima sve je popularniji stočasovni intenzivni kurs slovenačkog, koji je posebno tražen kod maturanata koji se spremaju za upis.  Pohađanje ovog kursa tik pred početak nastave pomaže da n ezaboravite stečeno znanje, već odmah da ga počnete primenjivati u praksi. Napominjemo, već sada se pripremaju kursevi za maturante koji se spremaju za upis na slovenačke univerzitete 2019. godine. Ovaj kurs će odgovarati svima koji žele da steknu osnovna znanja „od nule“, i u što kraćem roku. Postoje i drugi predlozi sa dužim periodom izučavanja jezika. Obratite se našim menadžerima za detaljne informacije o kursevima jezika.

Kompanija 2TM čestita svim klijentima, sadašnjim i budućim studentima, Evropski dan jezika. Želimo vam da budete uspešni, istrajni, da idete u korak s vremenom i da uvek budete spremni za stivcanje novih znanja!