Evropski fakultet prava Novog univerziteta poziva na gostujuće predavanje „Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda“

U sredu, 15. januara 2020. u 16:00 sati na Evropskom fakultetu prava Novog univerziteta u Ljubljani, u okviru predmeta „Ustavno i međunarodno kazneno pravo“, koji se predaje na master studijama, predavač će zamenik ombudsmana za ljudska prava, mr. Miha Horvat. Tema predavanja: „Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.“

Nije potrebna registracija. Ulaz je slobodan.

Izvor:epf.nova-uni.si