Evropski fakultet prava Novog univerziteta poziva na gostujuće predavanje o bračnim ugovorima

U petak, 6. decembra 2019. godine u 16:00 sati, na Evropskom fakultetu prava Novog univerziteta (Ljubljana, Mestni trg, 23, sala Karola Jozefa Vojtile(P3)), u okviru predmeta „Porodično pravo“ održaće se gostujuće predavanje poznate slovenačke advokatice, jedne od autorki Porodičnog kodeksa, dr Nane Veber, na temu bračnih ugovora. Prijava za učešće otvorena je do četvrtka, 5. decembra 2019. godine, na adresi: referat@epf.nova-uni.si.

Predavanje će predstaviti mogućnosti supružnicima ili osobama koje žive u građanskom braku da utvrde sadržaj svoje imovine; razmatraće se inovacije u vezi s poklonima tokom registracije braka, zahtevi supružnika koji se odnose na zajedničku imovinu, parnice i naplate kreditora od dugovanja jednog od supružnika.

Detaljnije

Izvori: epf.nova-uni.si, epf.nova-uni.si