Европскиот правен факултет при Новиот универзитет ве поканува на визитинг предавањето за предбрачни договори

Во петок, на 6-ти декември 2019 година, во 16:00 часот на Европскиот правен факултет при Новиот универзитет (Љубљана, Местни трг, 23, предавална Крал Јозеф Војтил (Р3)), во рамките на предметот „Семејно право“ ќе се одржи визитинг предавање на познатиот словенечки адвокат, еден од авторите на Семејниот кодекс на доктор Нана Вебер, посветено на темата за предбрачните договори. Регистрацијата за учество на ова предавање е отворена до четврток, 05-ти декември 2019 година, на следната електронска адреса: referat@epf.nova-uni.si.

На предавањето ќе бидат презентирани можностите за определување на сопружниците или лицата коишто живеат во граѓански брак да го задржат својот имот; ќе бидат разгледани новините кои се однесуваат на подароци кои се добиени во брачниот сојуз, барањата на сопрузите за дел од заедничкиот имот, судски процеси и побарувања за долгови од страна на кредитори кон некој од сопрузите.

Подетално за предавањето

Извори: epf.nova-uni.si, epf.nova-uni.si