Fakultet DOBA objavio je monografiju „Održivi biznis u savremenom društvu“

U okviru zbornika „Ekonomska i primenjena poslovna i društvena istraživanja“ objavljena je monografija Fakulteta DOBA-2019 „Održivi biznis u savremenom društvu“. Monografija se sastoji od 11 poglavlja – članaka saradnika Fakulteta. Dva poglavlja napisali su profesori u saradnji sa studentima.

Glavni fokus članaka je održivi biznis i pitanja odgovornosti za ekonomsku politiku, prelaz na kružnu ekonomiju, iskustvo upravljanja ekonomskom održivošću, uloga nadzornog odbora u društvenoj odgovornosti firme, informisanje o transparentnosti u državnim firmama, procena rezultata zdravstvenih usluga za stanovništvo i generacijska saradnja i stav različitih generacija prema podučavanju, couching-u, potrošačkim navikama i lutrijama kao marketinškim sredstvima komunikacije, kao i turističke usluge za ljude sa ograničenim mogućnostima.

Svi su članci dvaput anonimno pregledani, a monografiju Fakulteta DOBA pregledali su profesori sa Univerziteta u Mariboru i Univerziteta u Beogradu. Analiza i prenos rezultata istraživanja iz područja poslovnih nauka akademskoj i široj javnosti izuzetno je važan za modernu obrazovnu ustanovu koja je takođe pokrenula doktorski program u tekućoj akademskoj godini.

Monografija

Izvor: doba.si