Fakultet DOBA poziva na gostujuće predavanje komercijalnog direktora Roto Group d.o.o.

U četvrtak, 7. studenog 2019. na Fakultetu DOBA, koji ima dvije međunarodne akreditacije u području online učenja, održat će se predavanje komercijalnog direktora Roto Group d.o.o. Darije Mihalič. Treba napomenuti da Fakultet ima ugovor o suradnji s ovom tvrtkom.

Budući da je 70% vremena učenja posvećeno rješavanju stvarnih poslovnih problema, predavanje će studentima pružiti veliki broj korisnih informacija o poslovnim praksama u tvrtki koja prelazi s regionalne na globalnu razinu aktivnosti, a studentima će pružiti početnu točku za pripremu prijavnog projekta “Organizacija prodaje u kompaniji ROTO”, koja će kasnije biti predstavljena predstavnicima tvrtke. Autori najboljih verzija projekta bit će pozvani u produkciju tvrtke, gdje će svojim vlastitim očima moći vidjeti njezinu uspješnu poslovnu praksu.

Darija Mihalič diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. smjer Marketing. U kompaniji Roto radi od 1995. godine, kada je tvrtka imala 32 zaposlenih. U kompaniji je Mihalič postavila temelje marketinga i initernacionalizacije. Roto je danas multinacionalna tvrtka s 420 zaposlenih i 6 produkcija na tržištima zemalja bivše Jugoslavije.

Izvor: doba.si