Fakultet DOBA poziva na gostujuće predavanje komercijalnog direktora Roto Group d.o.o.

U četvrtak, 7. novembra 2019. na Fakultetu DOBA, koji ima dve međunarodne akreditacije u području onlajn učenja, održaće se predavanje komercijalnog direktora Roto Group d.o.o. Darije Mihalič. Treba napomenuti da Fakultet ima ugovor o saradnji sa ovom firmom.

Budući da je 70% vremena učenja posvećeno rešavanju stvarnih poslovnih problema, predavanje će studentima pružiti veliki broj korisnih informacija o poslovnim praksama u firmi koja prelazi sa regionalnog na globalni nivo aktivnosti, a studentima će pružiti početnu tačku za pripremu prijavnog projekta „Organizacija prodaje u kompaniji ROTO“, koja će kasnije biti predstavljena predstavnicima firme. Autori najboljih verzija projekta biće pozvani u produkciju firme, gde će svojim vlastitim očima moći da vide njenu uspešnu poslovnu praksu.

Darija Mihalič diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mariboru. smer Marketing. U kompaniji Roto radi od 1995. godine, kada je firma imala 32 zaposlenih. U kompaniji je Mihalič postavila temelje marketinga i initernacionalizacije. Roto je danas multinacionalna firma sa 420 zaposlenih i 6 produkcija na tržištima zemalja bivše Jugoslavije.

Izvor: doba.si