Fakultet DOBA poziva studente na učešće u dva besplatna međunarodna virtuelna projekta

Na proleće 2019. godine Fakultet DOBA za sve svoje studente organizuje dva besplatna međunarodna virtuelna projekta: „Virtuelna interkulturna komunikacija“(Virtual Communication Across Cultures (@home)“ i „Međunarodni hakaton inovacija (International Innovation Hackathon)“. Projekti će omogućiti studentima, koji nemaju mogućnosti da odu u inostranstvo na studije ili dugoročnu praksu da steknu međunarodno iskustvo.

Međunarodni virtualni projekti koje Fakultet sprovodi zajedno sa stranim partnerima iz Belgije, Holandije i Južnoafričke Republike pruža studentima priliku za sticanje iskustva u timskom radu, razvoj kompetencija i dobijanje značajnih preporuka.

Prednosti virtualnih projekata za studente:

  1. međunarodni timovi,
  2. nova znanja,
  3. nova poznanstva,
  4. predavači-stručnjaci iz inostranstva,
  5. razvoj interkulturnih kompetencija,
  6. razvoj digitalnih kompetencija,
  7. mogućnost poboljšanja znanja engleskog jezika,
  8. međunarodni certifikat i značajna preporuka.

Projekt Virtual Communication Across Cultures (@home) održaće se od 7. do 19. marta 2019. godine. Sadržaj: značaj interkulturne komunikacije pri zapošljavanju i uspešnm poslu, skrivena značenja reči, direktna i indirektna komunikacija, kulturna konotacija, stilovi komunikacije, konstruktivno rešenje međukulturnih sukoba. U projektu će učestvovati studenti NHL Stenden University i studenti Fakulteta DOBA (Hrvatska, Srbija i Slovenija).

Projekat International Innovation Hackathon će se održati u periodu od 9-10. maja 2019. Sadržaj: aktualni problemi odlaganja otpada iz domaćinstava, distribucija viška hrane u restoranima, odlaganje plastičnog otpada. U projektu će učestvovati studenti iz Belgije, Holandije, Južnoafričke Republike i studenti Fakulteta DOBA iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Radni jezik oba projekta je engleski. Broj učesnika je ograničen. Prijave se primaju do 15. februara 2019. godine.

Registracija

Izvor: fakulteta.doba.si