Fakultet DOBA razvoja partnerske odnose sa kompanijama i organizacijama

Saradnja i interakcija s kompanijama i organizacijama je stalna praksa na Fakultetu DOBA. Za njih, studenti pripremaju onlajn projektne zadatke, poslovne planove, razvijaju projektne ideje i na taj način stiču relevantna praktična znanja.

Sporazumi definišu sledeća područja saradnje: učestovovanje kompanija i organizacija u pedagoškom procesu, prenos iskustava iz prakse u sferu studiranja; zajednička rasprava o rešenjima problema s kojima se suočavaju kompanije i organizacije; analiza i priprema projekata od strane studenata tokom obrazovnog procesa i stažiranje u kompanijama.

Dodajemo i to da je Fakultet DOBA prošle sedmice sklopio dva nova ugovora o saradnji – s kompanijom LUMAR IG d.o.o. i Poligonom – Centrom za razvoj kreativnih industrija.

Izvor: fakulteta.doba.si