Fakultet FERI Univerziteta u Mariboru učestvovao na Međunarodnoj industrijskoj izložbi u Celju

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike (FERI) Univerziteta u Mariboru već treću godinu zaredom učestvovao je na Međunarodnoj industrijskoj izložbi u Celju. U okviru  manifesticije stručni žiri izložbe nagradio je zlatnom medaljom kompaniju SkyLabs d.o.o. i laboratoriju elektro i informacionih sistema Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru za aplikacije iz oblasti kosmičke tehnologije.

Pored FERI, u izložbi je učestvovalo više od 50 partnera  –  saradnika fakulteta, instituta, različitih udruženja i kompanija.

Poseban interes u okviru 51. Međunarodne industrijske izložbe privukle su sljedeće prezentacije Univerziteta u Mariboru:

  1. Robot-kopač (Fakultet za poljoprivredu i prirodne nauke Univerziteta u Mariboru)
  2. Studentska električna formula, bionički čovek u virtualnoj sredini, neinvazivni monitoring i vizualizacija aktivnosti skeletnih mišića u rehabilitacionim procesima (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike Univerziteta u Mariboru)
  3. Ultrazvučna piroliza za dobijanje nanočestica zlata u okviru programa Martina (Mašinski fakultet Maribor)
  4. Projekat Lahko je brati (Pedagoški fakultet Maribor)

Video: youtube.com

Izvori: feri.um.si, um.si