Факультет туризму університету Марібора бере участь у найбільшому національному науково-дослідному проекті у сфері туризму

Факультет туризму університету Марібора – партнер найбільшого національного науково-дослідного проекту у сфері туризму Turizem 4.0. Сьогодні кілька вчених факультету працюють над вивченням туристичної екосистеми Словенії. Факультет туризму університету Марібора також представляє Словенію у європейській платформі смарт спеціалізації «Цифрові технології та безпека в туризмі».

Мета проекту – створити екосистему і моделі співпраці, які допоможуть в утворенні нових типів корпоративних об’єднань. Подібні об’єднання будуть володіти рядом компетенцій і мати достатній науково-дослідний потенціал для пошуку рішень щодо перенаправлення туристичних потоків і створення персоналізованого туристичного досвіду.

У проекті Turizem 4.0 беруть участь представники різних груп інтересів і галузей – бізнесу, муніципалітетів, міністерств, університетів, організацій та інших зацікавлених сторін. У Словенії декларацію про приєднання до проекту в статусі партнера підписали численні установи, в тому числі – міністерство економічного розвитку і технологій, міністерство державного управління і Туристична палата країни. Завдання програми партнерства в рамках проекту Turizem 4.0 полягає у відкритті інноваційного потенціалу в туристичному секторі та створенні нового формату динамічної екосистеми, в якій туризм ставить на чільне місце громаду, що взаємодіє з туристами, туроператорами і державою.

У рамках програми партнерства вже проходять міжнародні заходи з просування і впровадження проекту Turizem 4.0, в першу чергу, за допомогою європейських програм співробітництва – Interreg Danube, Interreg Mediterranean і Interreg Alpine Space. В останній з них компанія Arctur співпрацює з факультетом економіки університету Любляни як провідним партнером і з партнерами з п’яти інших країн Альпійського регіону. У рамках даних заходів туроператори і високотехнологічні компанії спільно створять проект, в якому результати наукових досліджень будуть упроваджені в реальне ділове середовище.

У зазначеному дослідженні туристичної екосистеми в Словенії йде мова про перший комплексний аналіз стану та потреб туристичної галузі. Дослідження проводиться у форматі телефонного опитування або, якщо це неможливо, у форматі онлайн-опитування. Дослідження повністю охоплює сферу реалізації та модернізації ділових процесів і співпраці з іншими групами інтересів у галузі туризму у державному, приватному і некомерційному секторах.

Джерела: tourism4-0.org, facebook.com, twitter.com