Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru sudjelovao je na „Europskoj noći istraživača 2019.“

Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu u Mariboru u petak, 27. rujna 2019. u mariborskom trgovačkom centru Europark sudjelovao je na “Europskoj noći istraživača 2019.”.

Predavači fakulteta, doc. dr. Anita Praprotnik Brdniktri i asis. Marko Jaušovec pripremili su niz zanimljivih projekata za studente. Između ostalog, predstavljeni su im različiti načini rješavanja zadataka prodajnog predstavnika (izračunavanje kilometraže, algoritmi praćenja i planiranja ruta pomoću računara). Studenti su također napravili model montažnog mosta koristeći drvene dijelove bez ljepljivih materijala, izračunavši njegovu masu.

Uz to, studenti su napravili organski oblik drvenih montažnih dvodimenzionalnih elemenata koji se digitalnim sklapanjem dobivaju iz šperploče pomoću CNC stroja. Njihov cilj bio je pomoću složenih 2D elemenata pronaći složeni organski oblik i maksimalno efikasno iskoristiti rezane šperploče. Koristeći parametarski softver Grasshopper u kombinaciji s Rhinocerous industrijskim 3D modelom, oni su organski oblik površine pretvorili u 2D elemente i poslali ih u sklop koristeći CNC stroj. Pomoću ove tehnike učenici su predložili nekoliko dizajnerskih rješenja koja predstavljaju isti konačni oblik. Odabrali su i tri rješenja koja će ući u proizvodnju i koja će se okupljati lokalno. Na taj su način kombinirali estetska obilježja arhitekture sa strukturalnim znanjem građevine i povezali ih s održivim konceptom za efikasnu upotrebu materijala pomoću parametarskog modeliranja.

Izvor: fgpa.um.si