Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu u Mariboru sudjeluje u projektu razvoja virtualnog okruženja “pametnog” grada

Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru sudjeluje u projektu “RE_BUILT – Razvoj virtualnog okruženja u kontekstu pametnog grada i koncept održivog razvoja za prijenos znanja i cjeloživotnog učenja.” Projekt financira Europska komisija u sklopu programa Erasmus+ “Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju”.

Među aktivnostima projekta RE-BUILT predviđena su 3 tečaja za dva putem natječaja odabrana  studenta Fakulteta za građevinarstvo, promet i arhitekturu u Mariboru na sveučilištima korisnicama u Beču (Austrija), Mariboru (Slovenija) i Orleanu (Francuska). Studenti sudjeluju na tzv. “Intenzivnim programima za studente u visokom obrazovanju”.

Prijave za sudjelovanje na natječaju slati do 22. rujna 2019. godine. Natječaj je otvoren za studente fakulteta sa smjerova građevinarstva i arhitekture.

Detaljnije Obrazac prijave

Izvor: fgpa.um.si