Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu poziva u Mariboru na besplatni edukativni kurs

Kao dio LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, svi su pozvani na besplatni kurs o kreiranju planova mobilnosti za institucije. Predavanje će se održati u sredu, 4. decembra 2019. na Fakultetu za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru (Maribor, ulica Krekova 2). Prijava je otvorena do 3. decembra 2019. godine.

Učesnici će biti u mogućnosti da iskoriste znanje stečeno na kursu u upravljanju mobilnošću i dostupnošću transporta, kao i u okviru poslovne strategije institucije za promociju alternativnih metoda putovanja i poboljšanje zdravlja zaposlenih.

Plan mobilnosti može biti važan strateški dokument, jer njegovo sprovođenje predstavlja dugoročnu konkurentsku prednost koja doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, što je obaveza i države i privrednih subjekata koji su svesni svoje društvene odgovornosti.

Reference: care4climate.fgpa@um.si

Program Obrazac prijave

Izvor: fgpa.um.si