Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru organizovaće seminar-sastanak o inovacijama u području infrastrukturnih projekata

U petak 11. oktobra 2019. u Gornjoj Radgoni održaće se seminar-sastanak na temu: „Održivo građevinarstvo, energetska sanacija objekata, novi infrastrukturni projekti.“

Organizatori: Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru, Organizacioni odbor Pomurske izložbe, DRC, d.o.o. i Društvo za ceste Ljubljana, zajedno s DRC – Združenje.

Svrha događaja je predstaviti najnovija dostignuća na području infrastrukturnih objekata i rešenja koja mogu značajno produžiti njihov životni vek, a samim tim i pružiti učinkovitu dugoročnu zaštitu prirodnih resursa. Drugi dio radionice biće posvećen razmatranju problema u projektima održive i inovativne gradnje i energetske sanacije zgrada s kojima se suočavaju investitori i stručnjaci.

Detaljnije

Izvor: fgpa.um.si