Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru učestvuje u projektu razvoja virtuelnog okruženja „pametnog“ grada

Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru učestvuje u projektu „RE_BUILT – Razvoj virtuelnog okruženja u kontekstu pametnog grada i koncept održivog razvoja za prenos znanja i celoživotnog učenja.“ Projekt finansira Evropska komisija u sklopu programa Erasmus+ „Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju“.

Među aktivnostima projekta RE-BUILT predviđena su 3 kursa za dva putem konkursa odabrana studenta Fakulteta za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru na univerzitetima korisnicama u Beču (Austrija), Mariboru (Slovenija) i Orleanu (Francuska). Studenti učestvuju na tzv. „Intenzivnim programima za studente u visokom obrazovanju“.

Prijave za učešće na konkursu slati do 22. septembra 2019. godine. Konkurs je otvoren za studente fakulteta sa smerova građevinarstva i arhitekture.

Detaljnije Obrazac prijave

Izvor: fgpa.um.si