Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru učesnik je projekta razvoja infrastrukture opštine Slovenske Konjice

Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru uspešno je učestvovao u projektu „Kompleksne prostorne koncepcije dugoročnog razvoja rekreacione i turističke infrastrukture opštine Slovenske Konjice“. Partneri na projektu bili su  Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice i navedena opština. Projekat je imao za cilj povećati turističku atraktivnost i povećati posećenost opštine i okoline za lokalno stanovništvo i turiste.

Proučavajući moderne turističke i rekreacione tendencije u svetu, na temelju postojeće infrastrukture stvoreno je složeno softversko-prostorno rešenje koje će pomoću pešačkih i biciklističkih staza povezati sve infrastrukturne objekte u jedinstvenu celinu, radi korištena potencijala opštine.

Važan rezultat projekta je proučavanje savremenih turističkih i rekreacionih trendova koji mogu doprineti savremenom razvoju i širenju ponude u opštini Slovenske Konjice.

Izvor: fgpa.um.si