Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu Univerziteta u Mariboru učestvovao je na „Evropskoj noći istraživača 2019.“

Fakultet za građevinu, saobraćaj i arhitekturu u Mariboru u petak, 27. septembra 2019. u mariborskom trgovačkom centru Europark učestvovao je na „Evropskoj noći istraživača 2019.“.

Predavači fakulteta, doc. dr Anita Praprotnik Brdniktri i asis. Marko Jaušovec pripremili su niz zanimljivih projekata za studente. Između ostalog, predstavljeni su im  različiti načini rešavanja zadataka prodajnog predstavnika (izračunavanje kilometraže, algoritmi praćenja i planiranja ruta pomoću računara). Studenti su takođe napravili model montažnog mosta koristeći drvene delove bez lepljivih materijala, izračunavši njegovu masu.

Uz to, studentisu napravili organski oblik drvenih montažnih dvodimenzionalnih elemenata koji se digitalnim sklapanjem dobijaju iz šperploče pomoću CNC mašine. Njihov cilj bio je pomoću složenih 2D elemenata pronaći složeni organski oblik i maksimalno efikasno iskoristiti rezane šperploče. Koristeći parametarski softver Grasshopper u kombinaciji s Rhinocerous industrijskim 3D modelom, oni su organski oblik površine pretvorili u 2D elemente i poslali ih u sklop koristeći CNC mašinu. Pomoću ove tehnike učenici su predložili nekoliko dizajnerskih rešenja koja predstavljaju isti konačni oblik. Odabrali su i tri rešenja koja će ući u proizvodnju i koja će se okupljati lokalno. Na taj su način kombinovali estetska obeležja arhitekture sa strukturalnim znanjem građevine i povezali ih sa održivim konceptom za efikasnu upotrebu materijala pomoću parametarskog modelovanja.

Izvor: fgpa.um.si