Fakultet za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici poziva studente na učešće u novom projektu

Fakultet za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici ponovno je uspešno prošao javni konkurs za projektni rad sa privrednim i neprivrednim sektorima na lokalnom i regionalnom nivou – „Kreativnim putem do znanja 2017-2020, 3. otvaranje“ i dobio sredstva za zanimljiv projekat u kome će glavnu ulogu imati studenti, pedagozi-mentori, mentori i subjekti iz sfere privrede.

Tema projekta je „Osećaj sigurnosti u starosti“. Cilj projekta je istražiti šta predstavlja sigurnost za starije osobe. Projekat je multidisciplinaran i sprovodiće se od februara do kraja juna 2020 (5 meseci). Mentori: doc. dr Jana Krivec i doc. dr Tjaša Stepišnik Perdih.

Online prijave studenata koji žele učestvovati u projektu šalju se zaključno sa 6. februarom 2020. Plata po satu iznosiće 5,38 evra / neto sat, ukupan broj sati je 200, a student ih može preraspodeliti po mesecima. U projektu mogu učestvovati studenti osnovnih i master studija „Psihosocijalna pomoć“ Fakulteta za primenjena društvena istraživanja Univerziteta u Novoj Gorici.

Detaljnije Prijava

Izvor: fuds.si