Fakultet za turizam u Mariboru organizovaće Međunarodni simpozijum Geofood

Fakultet za turizam u mariboru zajedno sa partnerima u okviru prjekta Geothermica prganizovaće međunarodni simpozijum Geofood, posvećen korištenju geotermalne energije u poljoprivredi. Događaj će se održati u ponedeljak, 26. novembra u sali za konferencije hotela Terme Čatež u Brežicama. Radni jezik je engleski.

U toku simpozijuma svoja znanja će podeliti domaći i strani stručnjaci. Holandiju će predstaviti partneri – saradnici Univerziteta Vageningen, jednog od najprestižnjih univerziteta u Evropi, a takođe i holandska kompanija Land ing Aquaculture, koja se bavi najsavremenijim tehnologijama akvakulturnog inženjeringa. Island, zemlju koja daje najveću pažnju geotermalnoj energiji, predstaviće bivši direktor National Energy Authority of Iceland (Nacionalna energetska agencija Islanda), a sada profesor Islandskog univerziteta.

Program simpozijuma priložen je u pozivu.

Izvor: ft.um.si