Fakultet za turizam Univerziteta u Mariboru raspisuje konkurs za marketinške ideje

Fakultet za turizam Univerziteta u Mariboru raspisuje konkurs za marketinške ideje. Svrha konkursa je izrada ideje za promociju fakulteta na sajmovima(između ostalog, na sajmu Informativa koji će se održati od 24. do 25. januara 2019. godine). Važan uslov: ideja mora biti izvodiva na malom izložbenom prostoru.

Ciljevi konkursa su stvaranje pozitivne slike o ovom fakultetu i privlačenje pažnje na njega kod budućih maturanata. Konkurs je upućen učenicima starijih razreda srednje škole i njihovim roditeljima. Učešće je dozvoljeno ekipama studenata Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru.

Rok predaje ideja za konkurs je do petka, 13. decembra 2019. Ideja bi trebala biti detaljno opisana, uz argumentovanje važnosti njenog sprovođenja i opravdavanje njene veze sa turizmom. Oblik i volumen teksta su proizvoljni (može to biti običan Word dokument, dopunjen slikama, hiperlinkovima na video dokumente itd.). Ideje slati na e-mail: ft@um.si.

Nakon objave rezultata, pobednički tim dobiće nagradu u iznosu od 225,00 evra. Tokom ocenjivanja ideja uzeće se u obzir kriterijumi poput originalnosti, izvodljivosti, povezanosti sa turizmom, ideje o turističkom iskustvu i primenjivosti na ciljnu grupu.

Detaljnije

Izvor: ft.um.si