Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je partner projekta Nazaj v naravo

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je partner projekta ERASMUS +, z nazivom »Back to nature« (Nazaj v naravo), katerega cilj je izdelava inovativnega učnega gradiva za okoljsko vzgojo.

Cilj projekta, v katerem sodelujejo tudi partnerji iz Madžarske in Romunije, je izdelava učnega gradiva za učitelje, s pomočjo katerega bodo lahko slednji poglobili dosedanja znanja osnovnošolcev, starih od 9 do 11 let o okoljski vzgoji in trajnostnem razvoju. Učno gradivo je sestavljeno iz treh delov.

Prvi sklop predstavlja teoretična izhodišča in je namenjeno učiteljem različnih smeri za pridobitev osnovnih znanj o okoljski vzgoji. Drugi sklop je metodološka zbirka, ki je v pomoč učiteljem pri izvedbi tretjega sklopa, ki vsebuje natančno izdelane učne priprave, temelječe na štirih glavnih temah:

1.) Vsakodnevne življenjske razmere v grajenem okolju

2.) Zdrav življenjski slog

3.) Biotska raznovrstnost

4.) Okoljsko izobraževanje s svetovnega vidika

Več informacij: backtonatureproject.eu, fe.um.si

Vir: um.si