Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je bila izbrana za izdelavo Celostne prometne strategije štirih slovenskih občin

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je bila izbrana za izdelavo Celostne prometne strategije treh slovenskih občin (Občina Žalec, Občina Šmarje pri Jelšah in Občina Zagorje ob Savi), kot partner pa sodeluje tudi pri izdelavi CPS Občine Šoštanj. V Občini Žalec pri izdelavi kot podizvajalec sodeluje Razvojna agencija Savinja, v Občini Šmarje pri Jelšah kot partner sodeluje Razvojna agencija Sotla, v Občini Šoštanj pa je vodilni partner podjetje Urbanisti d.o.o., FL UM pa sodeluje kot partner.

Факультет логістики університету Марібор бере участь у комплексній розробці
Celostne prometne strategije predstavljajo nov način načrtovanja prometa na občinski in širši ravni, kjer poudarek ni na izgradnji infrastrukture, temveč na strateškem načrtovanju razvoja prometa v smeri trajnosti in povečanja kakovosti bivanja. Proces izdelave se osredotoča na zastavljanje realnih trajnostnih ciljev ter strategij za njihovo uresničevanje v sklopu prometa, velik poudarek pa je dan na vključevanje javnosti v proces snovanja CPS.

 

Vir: fl.um.si