Fakulteta za turizem UM se udeležuje največjega raziskovalno-razvojnega projekta v zgodovini Slovenije na temo turizma

Vseslovenski projekt Turizem 4.0 je največji raziskovalno-razvojni projekt v zgodovini Slovenije na temo turizma, katerega partner je tudi Fakulteta za turizem UM in je vanj vključeno kar nekaj njenih raziskovalcev. Trenutno se izvaja raziskava turističnega ekosistema v Sloveniji. Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru tudi predstavlja Slovenijo v evropski platformi pametne specializacije »Digitalizacija in varnost v turizmu«.

Namen projekta je ustvariti ekosistem in modele sodelovanj, ki bodo omogočili nastanek nove vrste interesnih združenj. Takšna združenja bodo imela kompetence in raziskovalno-razvojni duh, da najdejo rešitve za preusmerjanje turističnih tokov, ustvarjanje personalizirane turistične izkušnje in spodbujanje pozitivnega učinka.

Projekta Turizem 4.0 se udeležujejo raznoliki deležniki z različnih področij, povezanih s turizmom, od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in drugih organizacij ter posameznikov. V Sloveniji so deklaracijo za pridružitev k partnerstvu podpisale številne ustanove, med drugimi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za Javno upravo RS ter Turistično gostinska zbornica Slovenije. Poslanstvo Partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti, turističnimi ponudniki in državo.

V sklopu partnerstva se že odvijajo aktivnosti mednarodne promocije in implementacije Turizma 4.0, predvsem preko evropskih programov mednarodnega sodelovanja, kot so Interreg Danube, Interreg Mediterranean in Interreg Alpine Space. Pri slednjem Arctur sodeluje z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani kot vodilnim partnerjem in s partnerji iz petih drugih držav v Alpah. V sklopu teh aktivnosti bodo turistični ponudniki in visoko tehnološka podjetja soustvarjali projekt, kjer bodo izsledki znanstvenih raziskav implementirani v resnično poslovno okolje.

Pri omenjeni raziskavi turističnega ekosistema v Sloveniji gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oz. v kolikor to ni mogoče, preko spletne ankete. Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju.

Viri: tourism4-0.org, facebook.com, twitter.com