Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je organizirala Mednarodni simpozij »Geofood«

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v ponedeljek 26. 11. 2018 v hotelu Terme v Termah Čatež organizirala mednarodni simpozij z naslovom »Geofood«. Tematika konference je bila uporaba geotermalne energije, predvsem v kmetijskih procesih.

Fakulteta za turizem je namreč eden od partnerjev projekta Geothermica, v katerega so vključena še podjetja iz Nizozemske in Islandije. Namen organizacije konference je tudi v Sloveniji spodbuditi razvoj krožnih sistemov, kot jih imajo partnerji na Islandiji in na Nizozemskem.

Tekom simpozija so mednarodni predavatelji predstavili projekt Geothermica in številne dobre prakse rabe geotermalne energije v Evropi in po svetu.

Ob zaključku je sledila še interaktivna delavnica, na kateri so sodelujoči izrazili svoja mnenja glede izzivov in želja po izkoriščanju geotermalne energije v Sloveniji. Simpozij jim je omogočil, da so navezali nove stike in partnerstva, ki bodo zagotovo spodbuda za nadaljnji razvoj uporabe geotermalne energije v Sloveniji. V prihodnosti pa želijo organizirati tudi ogled dobrih praks na Nizozemskem in Islandiji.

Vir: ft.um.si