Fakulteta za uporabne družbene študije UNG pridobila financiranje za temeljni raziskovalni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalni projekt »Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji« je pridobil financiranje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt bo trajal tri leta.

Na javnem razpisu ARRS-ja je Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) kljub visoki konkurenci in velikemu številu prijav raziskovalnih institucij pridobila financiranje za temeljni raziskovalni projekt.

Projekt  se osredotoča na mikroraven odgovornega delovanja v slovenskem nacionalnem okolju, ki je vpeto tudi v EU in globalni kontekst. Osrednji raziskovalni problem je vezan na prepoznavo dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje slovenske populacije, s čimer projekt naslavlja širše družbene izzive trajnostnega razvoja in doprinaša k nadgradnji znanstvenih pristopov in znanja. Okoljska odgovornost v tem smislu predstavlja le eno komponento odgovornega delovanja poleg družbene in individualne odgovornosti.

Glavni cilj projekta je s pomočjo teorije razviti model dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje splošne populacije v Sloveniji. Slednje bo orodje za ustvarjanje scenarijev in simulacij ter vir usmerjanja prihodnjih »policy« intervencij na makroravni, ki lahko spodbujajo odgovorno delovanje.

Več o tem

Vir: fuds.si