Fakulteta za znanosti o okolju UNG

Naslov: Glavni trg 8 (dvorec Lanthieri), 5271 Vipava, Slovenija

Možnost izrednega študija: da

Št. dodiplomskih programov: 1

Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za znanosti o okolju – razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj, predvsem pa izzivi, ki jih pred nove generacije postavlja problematika človekovega okolja. Podatek, da se pri tem pridružuje vse več mladih, je zagotovilo, da sta vizija in način dela pravilna.

Dodiplomski programi:

  1. Okolje

Podiplomski programi:

  1. Okolje

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): OKOLJE

Vpisni pogoji: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.

Strokovni naslov diplomantov: diplomirani okoljski tehnolog. Z nadaljevanjem študija na programu II. stopnje Okolje je pridobljeni strokovni naslov magister okoljskih ved. Na tem programu imajo študenti tudi možnost pridobitve dvojne diplome z Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah.

Zaposlitev: v podjetjih, ki morajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetjih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem in predelavo odpadkov, v podjetjih s področja vodooskrbe in čiščenja komunalnih vod, v pooblaščenih laboratorijih za meritve onesnaženosti okolja, meritve emisij oz. za izvajanje programov monitoringa, v zavodih, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja in na raziskovalnih inštitutih, v lokalnih in državnih upravnih organih in v nadzornih službah za področje okolja, v zavodih ali samostojnih podjetjih, ki pripravljajo okoljevarstvena poročila in ocene vplivov na okolje; v raziskovalni dejavnosti po končani II. stopnji.

Vir: dijaskisvet.si