Факултетот DOBA е добитник на државната награда за социјална одговорност HORUS 2019

Факултетот DOBA е награден со државната награда за социјална одговорност HORUS во категоријата мали некомерцијални правни лица.

Наградата ја врачува  IRDO – Институт за развој на социјална одговорност во соработка со партнерите. HORUS е престижна државна награда од областа на одржливата и иновациска социјална одговорност.

Извор: doba.si