Факултетот DOBA ја издаде монографијата „Одржлив бизнис во современото општество“

Во рамките на зборникот „Економски и применети деловни и социјални истражувања“ беше објавена монографијата на Факултетот DOBA-2019 „Одржлив бизнис во современото општество“. Монографијата се состои од 11 глави – статии на вработените од Факултетот. Две глави напишани од професорите во коавторство со студентите.

Фокусот во статиите беше ставен на одржливиот бизнис и прашањата за одговорност за економската политика, транзицијата кон кружна економија, искуството во управување со одржливоста на економијата, улогата на набљудувачкиот совет во корпоративната социјална одговорност, информировањето за транспарентноста на државните претпријатија, оценката на резултатите од услугите во сферата на здравството за населението, соработката на генерациите и односот на разни поколенија кон предавањето, коучингот, потршувачките навики и лотарии како маркетинг комуникативни инструменти, и туристички услуги за лица со ограничени можности.

Сите статии двапати беа анонимно рецензирани, а самата монографија на Факултетот DOBA е рецензирана од професорите од универзитетот од Марибор и универзитетот од Белград. Анализа и пренос на резултатите од истражувањето од областа на науката за бизнес, академската и за широката публика се исклучително важни за современата образовна установа, којашто во тековната година исто така отворила докторска програма.

Монографија

Извор: doba.si