Факултетот по економија при универзитетот во Љубљана го организираше вториот информативен ден во Скопје

Во четвртокот на 27-ми јуни 2019 година, во Центрарот за дизајн и иновации во Скопје се одржа вториот информативен ден кој што е организиран од факултетот за економија при универзитетот во Љубљана за програмата International Business Academy (IBA; Меѓународна Академија за Бизнис) и магистерска програма Business and Organisation („Бизнис и Организација“). Целна група на настанот беа дипломците од 2018/2019 студиска година и сите кои што веќе почнале да ја градат својата професионална кариера.

На вториот информативен ден земаа учество деканот на факултетот по економија од универзитетот во Љубљана професор доктор Метка Текавчич, регионалниот координатор на погоре споменатите програми Мелита Секуловска, вработениот од службата за работа на пазарот на Југо-источна Европа Зденко Роец, професор доктор Миха Шкерлавај и магистер Христина Лозановска, а исто така и дипломците од факултетот по економија од универзитетот во Љубљана од Република Северна Македонија и студентите од 12-та генерација 2018/2019.

Во своето излагање деканот професор доктор Метка Текавчич објави за измената на името на факултетот на англиски јазик забележувајќи за неговите високи позиции на меѓународните рејтинзи, добиените престижни акредитации (EQUIS, AACSB в AMBA), влегувањето на факултетот во 100-те најдобри бизнис факултети во светот според Times и влегувањето во програмата „Магистер по меѓународен бизнис и организација“ (IMB), на истата програма во Скопје, се вбројува помеѓу најдобрите магистерски програми за менаџмент во светот.

Регионалниот координатор Мелита Секуловска и вработениот во Службата за вработување на пазарот на Југо-источна Европа Зденко Роец детално им ги претставија на присутните спецификите на предавање на програмите. После тоа се одржа предавање на професор доктор Михи Шкерлавај врз однова на статијата „Што можеме да дознаеме за постојаните иновации на компанијата Marvel“, која што беше објавена во Harvard Business Review.

Во вториот дел на настанот магистер Христина Лозановска одржа предавање на темата: „Дали сте вие лидер, кој што би го следеле?“ („Are you a leader that you would follow?“). Во својата презентација таа го сподели своето лидерско искуство и презентираше разни примери за тоа како треба да се гради управувачки систем.

Извор: efnet.si