Факултетот за бизнис и технологија при Универзитетот во Нова Горица соработува на проектот MyMachine Slovenija

Целта на проектот, кој го координираат на Институтот Јозеф Стефан, е до крајот на учебната година да изработат функционален прототип. Прототипот го смислија деца, а ќе го изработат ученици и студенти. Универзитетот во Нова Горица соработува по втор пат. Децата од Основното училиште Дорнберк им ги предадоа своите креативни цртежи на кои ги нацртаа машините од соништата, на група ученици од Училишниот центар Нова Горица.

Овие ученици со помош на своите професори и на студентите од Факултетот за бизнис и технологија при Универзитетот во Нова Горица, ќе направат анализа на проектот и ќе ги реализираат идеите.

Интернет-врска: facebook.com