Факултетот за електротехника при универзитетот во Марибор организира Летна школа за телекомуникации-2019

Институтот за електроника и телекомуникации од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот во Марибор од 26-ти до 28-ми јуни 2019 година организира Летна школа на темата современите компјутерски мрежи и комуникациски мрежи.

Теми на Летната школа: изучување на елементите на комуникациските мрежи, изработка на антени за Wi-Fi, создавање на безбедна проводлива мрежа, создавање на виртуелна приватна мрежа.

Целна група се учениците од средните училишта. Учеството на Летната школа е бесплатно. Број на учестници – 20. Регистрацијата е отворена до пополнување на слободните места.

Регистрација

Информации: rok.vogrin@um.si

Извор: feri.um.si, telekomunikacije.um.si