Факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во Марибор зема учество во „Европската ноќ на истражувачи 2019“

Факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во  Марибор во петокот, на 27-ми септември 2019 година, во мариборскиот торговски центар Европарк зема учество во „Европската ноќ на истражувачи 2019“.

Професорите од факултетот, доцент доктор Анита Прапротник Брдниктри и асистент доктор Марко Јаушовец, подготовија за студентите низа на интересни проекти. Посебно им беа претставени различни начини на решенија на задачи за трговскиот претставник (пресметка на километража, компјутерски мониторинг на маршрутата и алгоритми за негово планирање). Студентите исто така направија макета на монтажен мост со помош на дрвени детали без лепак, пресметувајќи ја неговата маса.

Покрај тоа студентите создадоа складни форми од дводимензионални елементи, кои што се добиваат по пат на дигитална конструкција од шперплочи со користење на компјутерска нумерички управувана машина. Нивната цел е да се искористат дводимензионални елементи да се најде сложена органичка форма и максимално да се искористи исечената шперплоча. Со користење на параметарскиот софтвер Grasshopper заедно со индустриското 3Д моделирање Rhinocerous, тие ја трансформираа формата на органската површина во 2Д елементи и ја дадоа на конструкција со помош на компјутерска нумерички управувана машина. Со помош на оваа техника студентите предложија неколку дизајнерски решенија, кои што ќе бидат искористени во производството и ќе се соберат на едно место. На овој начин тие ги обединија естетските карактеристики на архитектурата со структурните знаења за изградба и ги поврзаа со одржлив концерт на ефикасно користење на материјалите со помош на параметарско моделирање.

Извор: fgpa.um.si