Факултетот за применети социјални истражувања од универзитетот во Нова Горица ќе одржи воведни денови за студентите

Во првите денови на октомври Факултетот за применети социајлни истражувања на универзитетот од Нова Горица ќе се одржат воведни денови за студенти. Во текот на наведениот настан ќе се одржи запознавање на професорите со студентите од факултетот, ќе биде претставен студискиот процес на факултетот, ќе бидат презентирани идните проекти и настани, а исто така и други актуелни информации.  

Воведните денови ќе се одржат на:

  1. 03-ти октомври 2019 година во 16:00 часот во Нова Горица;
  2. 04-ти октомври 2019 година во 16:00 часот во Љубљана (за студенти од бакалавриските и магистерските програми);
  3. 05-ти октомври 2019 година во 10:00 часот во Љубљана (за докторанти).

Подетално за настанот

Извор: fuds.si