Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица ве поканува на презентација на најдобрите иновации во туризмот

Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица и RRA Severne Primorske d.o.o. ве покануваат на презентација на тестирање на најдобрите иновации во туризмот во Јадранско-Јонскиот регион. Настанот ќе се одржи на 25-ти ноември 2019 година во 09:00 часот. Адреса на одржување: Нова Горица, Грегорчичева, 19. Регистрацијата за учество е отворена до петок, 22-ри ноември 2019 година, вклучително и 22-ри ноември.

На семинарот ќе бидат претставени избраните идеи, кои што беа тестирани во рамките на изборот на иновациски решенија во областа на одржливиот туризам во Јадранско-Јонскиот регион. Експерименталната примена на избраните идеи се одржа во регионот Гориција. Во текот на настанот ќе бидат анализирани резултатите од тестирањето и ќе бидат разгледани можностите за реализација на идеите во Јадранско-Јонскиот регион.   

Регистрација за настанот

Извор: fuds.si