Факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица ве поканува на семинар за маркетинг

Во петок на 17-ти мај 2019 година, на факултетот за применети социјални истражувања при универзитетот во Нова Горица (Ајдовшина, Цеста IV Прекоморске, 61c) ќе се одржи семинар на темата „Улогата на брендовите и маркетиншката комуникација“. Настанот ќе се одржи во рамките на проектот INNO-WISEs.

Во текот на семинарот експертите од областа на маркетиншката комуникација ќе им ги претстават на учесниците клучните факти и корисните инструменти за успешно позиционирање на брендовите на пазарот и комуникацијата со потрошувачите. Целна група се раководители и вработени во сферата на социјална економија од целта земја. Пријавите за учество се доставуваат до 16-ти мај 2019 година на адресата: gregor.cotic@sent.si (Грегор Цотич) и erika.zuodar@nova-gorica.si (Ерика Зуодар).

Проектот INNO-WISEs е насочен кон повишување на дигиталните и претприемачките квалификации на раководечките кадри. Проектот предвидува одржување многу средби и образовен курс, а исто така создавање на платформи со отворен излезен код и достапни дигитални алатки за електронски курсеви.

Проектот е финансиран од интернационалната европска програма Interreg Central Europe со учество на земјите од Централна Европа. Тој обединува 11 партнери од Словенија, Хрватска, Италија, Полска и Белгија.

Извор: fuds.si