Семејно обединување и дозвола за престој за деца

Семејно обединување во Словенија

Соединувањето со членовите на семејството во Словенија е можно доколку живеете во Словенија најмалку 1 година и ја продолживте дозволата за престој за уште 1 година (12 месеци) или имате дозвола за постојан престој во Словенија.

Сопствениците на сини картички, истражувачите, како и вработените во високообразовните институции можат да добијат дозвола за престој на членовите на нивните семејства, без да чекаат една година.

Членови на семејството во Република Словенија се:

  1. сопружник;
  2. малолетни лица (под 18 години), неженети деца на странец;
  3. малолетни лица, неженети деца на брачен другар;
  4. родители на малолетен странец, со кого живеел во семејството пред да влезе во Република Словенија;
  5. возрасни, неженети деца и родители на странец или сопруга, кои треба да бидат поддржани од странецот или брачниот другар според законите на неговата земја. (На пример, постар родител, ако тој / таа има потреба од дневна нега од медицински причини и живее сам).

Административно-територијалниот орган, како исклучок, може да ги упати и другите роднини на членовите на семејството, доколку посебни околности одат во прилог на здружување на семејството во Република Словенија.

Покрај исполнувањето на условите, да се добие дозвола за престој врз основа на обединување на семејството во Словенија, апликантот (носител на дозвола за престој) ќе треба да ја поддржи својата апликација со документите што ги потврдуваат семејните врски, здравствено осигурување за членовите на семејството и доказ за финансиска солвентност. Исто така, можно е да се приложи потврда за приемот на детето во училиште или градинка во Словенија.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

[/vc_column][/vc_row]

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

See also

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х