Семејно обединување и дозвола за престој за деца

Соединување на семејството во Словенија

Соединување на семејството во Словенија е достапно за странците кои живеат во земја со дозвола за престој добиена по која било основа – деловна активност, образование, вработување, спортска кариера, научна активност и други.

Според словенечкото законодавство, постапката за обединување на странски државјанин може да започне по 1 година престој во Словенија по продолжување на првата дозвола за престој за втора година.

Исклучок се членовите на семејството на носителот на Сината карта во Словенија (Сина карта ЕУ), истражувачите, вработените во високообразовните институции, носителите на постојан престој и членовите на семејството на државјанин на Словенија. Таквите категории странци имаат право да аплицираат за дозвола за престој на членовите на нивното семејство без да чекаат 1 година престој во земјата.

Кои се членовите на семејството?

  1. маж и жена;
  2. малолетни невенчани деца до 18 години.

Административно-територијалното тело на Словенија, по исклучок, може да соедини и други роднини ако посебни околности зборуваат за семејно обединување во Република Словенија и тие се официјално оправдани.

Соединување на децата во Словенија

Како и во случајот со другите членови на семејството, на странец во Словенија му е дозволено да ја започне постапката за обединување со децата по 1 година престој во земјата, откако ќе ја продолжи својата прва дозвола за престој за втора година.

Важно! Децата во Словенија имаат право на детски додатоци и субвенции. Ваквите додатоци не се само за локалните ученици и деца од предучилишна возраст, туку и на децата на странци. Висината и видот на додатоци за деца во Словенија зависат од различни фактори – семеен приход, бројот на деца во семејството, видовите образовни институции што децата ги посетуваат (или не ги посетуваат). На пример, државата може да ги компензира учениците за оброци во училиште, а за деца од предучилишна возраст, дел од трошоците за плаќање на градинките.

Обединување со деца која учат во училиште

Ако детето на странец наполни 6 години во тековната календарска година, тогаш посетувањето на училиште додека живее во Словенија станува задолжително, како и за локалните ученици. Ова значи дека од оваа возраст, децата на странци имаат свои основи за добивање дозвола за престој врз основа на школување. Можете да прочитате повеќе за особеностите на словенечкиот училишен систем и запишувањето на децата во училиште во оваа статија.

Соединување на деца под 6 години (деца од предучилишна возраст)

Бидејќи посетувањето градинка во Словенија не е задолжително, децата на странци пред да наполнат 6 години немаат своја причина за добивање дозвола за престој кога се запишуваат во словенечка градинка. Загарантиран начин за добивање дозвола за престој на предучилишно дете во Словенија е неговото повторно обединување со родител кој веќе 1 година живеел во Словенија врз основа на дозвола за престој, има постојан престој или словенечко државјанство или поседува Сина карта.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

See also

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х