Spajanje porodice i boravišna dozvola za decu

Spajanje porodice u Sloveniji

Spajanje porodice u Sloveniji moguče je ako ste živeli u Sloveniji barem godinu dana i produžili svoju boravišnu dozvolu za još 1 godinu (12 meseci) ili imate stalnu boravišnu dozvolu u Sloveniji.

Nosioci plave karte, istraživači kao i zaposleni u visokoškolskim ustanovama mogu dobiti boravišnu dozvolu za članove svojih porodica bez čekanja godinu dana.


Članovi porodice u Sloveniji su:

  1. suprižnik;
  2. maloletna osoba (mlađi od 18 godina), neudana deca stranca;
  3. maloletne osobe, neoženjena deca supružnika;
  4. roditelji maloletnog stranca, sa kojima je živeo u porodici pre ulaska u Republiku Sloveniju;
  5. odrasle osobe, neudata deca i roditelji stranca ili supružnika, o kojima je stranac ili supružnik, dužan da se stara, po zakonima države čije je državljan (naprimer: ostareli roditelj kojemu je neophodna svakodnevna medicinska nega i živi sam)

U izuzetnim situacijama, nadležni organ, može kao člana porodice smatrati i drugog člana rodbine, u koliko posebne okolnosti govore u prilog spajanja porodice.

Pored ispunjavanja uslova za dobijanje boravišne dozvole na osnovu spajanja porodice, podnosilac zahteva (nosilac boravišne dozvole) moraće da dopuni zahtev dokumentima koji potvrđuju porodične veze, zdravstveno osiguranje za članove porodice i dokaz o finansijskoj solventnosti. Takođe moguče je priložiti potvrdu o prijemu deteta u školu ili obdanište u Sloveniji.

 

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

See also

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х