Spajanje porodice i boravišna dozvola za decu

Spajanje porodice u Sloveniji

Spajanje porodice u Sloveniji dostupno je strancima koji imaju boravišnu dozvolu po bilo kojoj osnovi – posao, obrazovanje, sportska karijera, naučna aktivnost i drugi.

Prema slovenačkom zakonodavstvu, postupak spajanja porodice stranog državljanina može započeti nakon jedne godine boravka u Sloveniji i nakon produženja prve boravišne dozvole za drugu godinu.

Izuzetak su članovi porodice vlasnika Plave karte u Sloveniji (Blue Card EU), istraživači, zaposleni u visokoškolskim ustanovama, oni koji imaju stalno prebivalište i članovi porodice državljanina Slovenije. Takve kategorije stranaca imaju pravo da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu za članove svoje porodice ne čekajući 1 godinu boravka u zemlji.

Ko su članovi porodice?

  1. suprižnik;
  2. maloletna nevenčana deca.

Administrativno-teritorijalni organ Slovenije, u nekim izuzecima može spajati sa ostalim rođacima ako posebne okolnosti govore u prilog spajanju porodice u Republici Sloveniji i ako su zvanično opravdane.

Sapajanje sa decom u Sloveniji

Kao i u slučaju ostalih članova porodice, strancu u Sloveniji je dozvoljeno da započne postupak za spajanje sa decom nakon jedne godine boravka u zemlji i nakon što je produžio svoju prvu dozvolu boravka za drugu godinu.

Važno! Deca u Sloveniji imaju pravo na dečije dodatke i subvencije. Takve isplate ne dobijaju samo lokalni školarci i predškolci, već i deca stranca. Iznos i vrsta doprinosa za decu u Sloveniji zavise od različitih faktora – porodičnih prihoda, broja dece u porodici, vrsta obrazovnih institucija koje deca pohađaju (ili ne pohađaju). Na primer, država može nadoknaditi školarcima obroke u školi, a predškolcima deo troškova plaćanja vrtića.

Spajanje dece koja idu u školu

Ako dete stranca napuni 6 godina u tekućoj kalendarskoj godini, pohađanje škole dok živi u Sloveniji postaje obavezno kao i za lokalne školarce. To znači da od ovog doba deca stranca imaju svoje osnove za dobijanje boravišne dozvole na osnovu školovanja. Više o posebnostima slovenačkog školskog sistema i upisu dece u školu možete pročitati u ovom članku.

Spajanje dece mlađe od 6 godina (predškolci)

S obzirom da pohađanje vrtića u Sloveniji nije obavezno, deca stranca pre nego što napune 6 godina nemaju svoj osnov za dobijanje boravišne dozvole prilikom upisa u slovenački vrtić. Garantovani način dobijanja boravišne dozvole za predškolca u Sloveniji je njegovo spajanje sa roditeljem koji već živi u Sloveniji godinu dana na osnovu boravišne dozvole, prebivališta ili slovenačkog državljanstva ili Plave karte.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х