Фармацевтската компанија Крка одржува 49-ти по ред конкурс за студентски и ученички научно-истражувачки работи

Акционерската компанија Крка (од Ново-Место) го одржува 49-от по ред конкурс за студентски и ученички научно-истражувачки работи. Целна група се – студентите од студиските програми, студентите од магистерските и докторските образовни програми, учениците од гимназиите и средните училишта.

За участво се покануваат сите автори на дела, посветени на фармакологија и фармацевтика (истражување, разработка, усовршување, производство, отценка на квалитет и маркетинг на фармацевтските суровини и лекарства).

Делата треба да бидат  завршени во периодот од 01 јули 2018 година до 30 јуни 2019 година. Пријавите за учество  во конкурсот се примаат до 05 јули 2019 година.

Подетално за условите за конкурсот можете да прочитате тука.

Регистрација

Извор: efnet.si