FERI UM se udeležuje projektov na temo kibernetske varnosti

Sodelavci Inštituta za informatiko FERI UM sodelujejo kot polnopravni partnerji pri dveh izmed štirih izbranih projektov Evropske komisije na temo kibernetske varnosti iz programa Obzorja 2020, ki ju vodi Laboratorij za podatkovne tehnologije (LPT):

  1. CyberSec4Europe (Slovenski koordinator doc. dr. Marko Hölbl),
  2. CONCORDIA (Slovenska koordinatorica je prof. dr. Tatjana Welzer).

S februarjem 2019 se je, kot del programa Obzorje 2020 pričel projekt CyberSec4Europe, katerega osrednji cilj je vzpostavitev in upravljanje delovanja evropske mreže kompetenčnih centrov kibernetske varnosti. Namen kompetenčnih centrov je okrepiti raziskave in poglobiti sodelovanje na področju kibernetske varnosti v EU. V projektu s 43 partnerji iz 22 držav članic EU in pridruženih držav sodeluje tudi Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Namen projekta je vzpostavitev in upravljanje delovanja mreže kompetenčnih centrov za kibernetsko varnost ter implementacija skupne usmeritve raziskav in inovacij na tem področju.

Spletna stran projekta LinkedIn Več o tem

CONCORDIA (Cyber Security Competence for Research and Innovation) je štiriletni multidisciplinarni raziskovalni in inovacijski projekt v okviru programa Obzorja 2020. V projektu sodeluje tudi Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. CONCORDIA se je pričela januarja 2019, koordinira pa jo Raziskovalni inštitut CODE Univerze Bundeswehr v Münchnu. Vključuje 23 partnerjev iz industrije in drugih organizacij ter 23 partnerjev iz akademskega sveta.

Z razvojem inovativnih, tržno sprejemljivih rešitev za zaščito Evrope pred kibernetskimi napadi bo projekt vzpostavil evropski izobraževalni ekosistem za kibernetsko varnost. Prispevek proračuna projekta znaša 16 milijonov EUR evropskih sredstev in dodatno financiranje v višini 7 milijonov EUR, ki ga prispevajo nacionalni organi in industrija.

Spletna stran LinkedIn Več o tem

Vir: feri.um.si